Probig posiada certyfikat ISO

W dniu 25.10.2007 firma PROBIG z sukcesem zakończyła procedurę certyfikacji wg ISO 9001:2000.

Dzięki temu jakość jej produktów jest potwierdzona nie tylko przez Klientów, ale również przez zewnętrzną, niezależną instytucję certyfikacyjną.